7 resultaten
Expertiseteam - Vanuit Autisme Bekeken (VAB) - Vanuit autisme bekeken (VAB)
Expertiseteam dat werkt aan projecten op het gebied van autisme en de inclusieve samenleving.
Coaching en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen die visuele hulp nodig hebben bij de communicatie. Producten worden op maat gemaakt. 
App die je aan alles kan herinneren wat je niet wilt vergeten.
Virtuele Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts.
Methodiek voor volwassenen met ASS en ADHD die, gesteund door een coach of levensloopbegeleider, willen oefenen om meer overzicht, invloed en grip op alle ins en outs van hun leven te krijgen.
Kleinschalige dagbesteding op maat voor jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek, een normale tot bovengemiddelde intelligentie en een (chronische) afstand tot de arbeidsmarkt.
Individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf (logeer- en midweken) voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (autisme, PDD-NOS en ADHD).