97 resultaten
Specialist op het gebied van Autisme, ADHD, ADD of HSP en arbeidsvraagstukken. Voor hulp bij het duurzaam behouden en/of vinden van een passende, betekenisvolle baan (Jobcoaching, re-integratie 1ste spoor en 2de spoor).
Psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner dat zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis op de bank kan worden gebruikt..
Over het verband tussen autisme en zelfcontroleproblemen i.c.m. een individueel trainingsprogramma (werkboek) om gevoelens van boosheid en frustratie op tijd te leren herkennen en er meer grip op te krijgen.
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met en zonder autisme. Doel is te verbinden, samen kennis te delen en ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen rondom autisme.
Praktische en doelgerichte workshop voor naasten van mensen met autisme. Deelnemers kunnen ervaren welke impact autisme kan hebben op het dagelijks functioneren. 
Psycho-educatie voor kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking die vragen hebben over zichzelf en/of hun diagnose.
GGzE Select biedt specialistische zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met complexe psychiatrische problemen, bijvoorbeeld autisme gerelateerd. 
Cursus voor ouders van jongeren (18+) met autisme. Biedt informatie over autisme, de grenzen van je verantwoordelijkheid en handvatten om je als ouder beter in balans te voelen. 
Cursus voor partners van volwassenen met een (mogelijke) autismespectrumstoornis. Biedt informatie over autisme en handvatten om je als partner beter in balans te voelen.