34 resultaten
Ouderbegeleiding aan ouders/verzorgers die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind/jongere met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD
Individuele- en ambulante begeleiding, trainingen en groepsactiviteiten voor jongeren en volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie. Nadruk ligt op ontwikkeling van talenten en omgang met anderen.
Autisme-centrum biedt hulp en begeleiding aan mensen met autisme en hun omgeving: diverse soorten begeleiding, begeleid/beschermd wonen, dagbesteding en groepstrainingen.
Ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die om diverse redenen zijn vastgelopen. Expertise op o.a. autisme, verslaving en loverboypraktijken
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongvolwassene en ouders met psychosociale en opvoedkundige problemen. Gespecialiseerd in autisme.
Cursus voor (jong) volwassenen met ASS (18-35 jaar) uit Nijmegen met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Biedt informatie over ASS en hoe je hiermee om kunt gaan.
Cursus voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis. Biedt handvatten voor de omgang met de partner met ASS en draagt bij aan grotere draagkracht.
Cursus voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis. Biedt handvatten voor de omgang met de partner met ASS en draagt bij aan grotere draagkracht.
Cursus voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis. Biedt handvatten voor de omgang met de partner met ASS en draagt bij aan grotere draagkracht.