49 resultaten
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. beschermd/begeleid wonen aan mensen met langdurige psychische problemen waaronder autisme, zoals PDD-NOS in combinatie met gedragsstoornissen als AD(H)D en stoornissen zoals NAH.
Organisatie biedt o.a. diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) en een gemiddeld tot hoge intelligentie. 
Organisatie biedt o.a. diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) en een gemiddeld tot hoge intelligentie. 
Organisatie biedt o.a. ambulante begeleiding op ieder gewenst moment aan kinderen (vanaf 3 jr.), jongeren en volwassenen met een gemiddeld tot hoge intelligentie en een stoornis in het autistisch spectrum. Ook met bijkomende problematiek.
Organisatie biedt o.a. ambulante begeleiding op ieder gewenst moment aan kinderen (vanaf 3 jr.), jongeren en volwassenen met een gemiddeld tot hoge intelligentie en een stoornis in het autistisch spectrum. Ook met bijkomende problematiek.
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs.