40 resultaten
Autisme-centrum biedt hulp en begeleiding aan mensen met autisme en hun omgeving: diverse soorten begeleiding, begeleid/beschermd wonen, dagbesteding en groepstrainingen.
Ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die om diverse redenen zijn vastgelopen. Expertise op o.a. autisme, verslaving en loverboypraktijken
Koraal biedt zorg, onderwijs en arbeid aan mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen (bv autisme spectrumstoornis).
Begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongvolwassene en ouders met psychosociale en opvoedkundige problemen. Gespecialiseerd in autisme.
Gezinshuis Wadi - 's Heeren Loo - 's Heeren Loo Zorggroep
Gezinshuis voor mensen met autisme en een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Volledige begeleiding als op een woongroep, maar dan bij Bert en Wendy thuis. 
Woongroep in een omgebouwde hoeve (met kleine camping) voor acht jongens tussen de 8 en 18 jaar met diagnose ASS, een IQ >60 en redelijk zelfredzaam. In de zomer zorgt de kleine camping voor dagbesteding activiteiten.
Ambulante begeleiding aan normaal begaafde kinderen en jongeren met een vermoeden van een ASS  én (jong)volwassenen met een gediagnosticeerde ASS en bijkomende comorbiditeit.
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Ambulante zorg en ouderbegeleiding aan kinderen met ADHD en/of autisme én hun ouders. Ook logeer- en naschoolse groepsbegeleiding.
Logeerbegeleiding waar kinderen en jongeren (6 - 17 jr.) met gedragsproblematiek voortkomend uit autisme en/of ADHD, werken aan een sterken basis.