44 resultaten
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Weekend-opvang op een zorgboerderij voor kinderen en jongeren (8 -18 jaar) met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en trauma.1x per maand een aparte meidengroep. 
Speciale zaterdag dagbesteding voor jeugd (met autisme) met een gemiddeld tot hoog IQ die in het dagelijks leven moeite ondervinden in hun sociale contacten en het doen van activiteiten. 
Behandeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Logeerplek voor kinderen en jongeren (4 -18 jr.) met autisme én andere psychiatrische- of gedragsproblematiek. Voor gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.
Begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongvolwassene en ouders met psychosociale en opvoedkundige problemen. Gespecialiseerd in autisme.
Woon- en werkplekken en camping voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme die de wil en het vermogen hebben om zich verder te ontwikkelen.
Logeerbegeleiding waar kinderen en jongeren (6 - 17 jr.) met gedragsproblematiek voortkomend uit autisme en/of ADHD, werken aan een sterken basis.
Logeeropvang op een boerderij voor kinderen en jongeren van 4-16 jaar met een hulpvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek).
All-inclusive 1 op 1 begeleide vakantiekampen voor jongeren (vanaf 13 jr.) van christelijke gezinnen met ASS.