196 resultaten
KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en biedt, naast begeleiding en tijdelijk verblijf, op deelnemers afgestemde vakantiereizen aan in binnen- en buitenland.
Weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren (5 - 21 jr.) met een ondersteuningsvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan).
Het AutismeBelevingsCircuit laat je door “autistische ervaringen” meemaken hoe het is om met autisme te leven.
Individuele begeleiding aan jongeren met ASS of ADHD (6 - 30 jr.) doordeweeks en in weekenden, thuis of op een afgesproken locatie. 
Begeleiding van kinderen en jongeren met ASS: kortdurend verblijf, buiten schoolse begeleiding en logeeropvang doordeweeks, in weekenden en tijdens vakantieperiodes.
Educatieve dagbesteding & leer-/werktrajecten op ICT gebied voor (jong)volwassenen met autisme bij een in autisme en ICT gespecialiseerd team.                
PASS-groepen zijn autonome zelfhulpgroepen in Belgie, voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap. 
Lotgenotendagen in meerdere plaatsen in Nederland voor volwassenen (>18 jaar) met een autisme spectrum stoornis en een normale tot hoge begaafdheid.
Educatieve (tijdelijke) dagbesteding gericht op structuur, contacten met anderen en uitdagingen met optie door te stromen naar school of werk.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.