13 resultaten
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers:
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Logeerhuis voor jongeren (10 -18 jr.) met een matige tot ernstige verstandelijke beperking soms in combinatie met autisme. Voor enkele dagen per week.
Woonlocatie voor kinderen/jongeren (< 24 jr.) met een beperking (o.a. autisme). Ook mogelijkheden voor logeren of buitenschoolse opvang.
Woon- en werklocatie voor mensen met een diagnose in het autistisch spectrum, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking.
Ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die om diverse redenen zijn vastgelopen. Expertise op o.a. autisme, verslaving en loverboypraktijken
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
Het Jagerhuis biedt  verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan mensen met autisme, A(D)HD (en/)of een verstandelijke beperking.
Kleinschalige dagbesteding op maat voor jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek, een normale tot bovengemiddelde intelligentie en een (chronische) afstand tot de arbeidsmarkt.
Overkoepelende stichting die dagbesteding, woonvormen en vrijetijdsbesteding biedt aan mensen die wat extra hulp nodig hebben, b.v. mensen met autisme.