114 resultaten
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Diverse werkplaatsen waar dagbesteding wordt geboden aan mensen (> 18 jr.) met o.a. diagnose in autistisch centrum en/of verstandelijke beperking.
Dagbesteding met individuele begeleiding op de Gemeentewerf (afvalverwerking). Samen met medewerkers van de gemeenten stoere klussen doen of werken in de arbeidsgroep. 
Logeerbegeleiding waar kinderen en jongeren (6 - 17 jr.) met gedragsproblematiek voortkomend uit autisme en/of ADHD, werken aan een sterken basis.
Ambulante zorg en ouderbegeleiding aan kinderen met ADHD en/of autisme én hun ouders. Ook logeer- en naschoolse groepsbegeleiding.
Logeeropvang op een boerderij voor kinderen en jongeren van 4-16 jaar met een hulpvraag (autisme, ADHD, gedragsproblematiek).
Dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis.
Logeerhuis voor jongeren (10 -18 jr.) met een matige tot ernstige verstandelijke beperking soms in combinatie met autisme. Voor enkele dagen per week.
Woonlocatie voor kinderen/jongeren (< 24 jr.) met een beperking (o.a. autisme). Ook mogelijkheden voor logeren of buitenschoolse opvang.
All-inclusive 1 op 1 begeleide vakantiekampen voor jongeren (vanaf 13 jr.) van christelijke gezinnen met ASS.