2359 resultaten
PerspectiviA biedt coaching en training voor meiden/vrouwen (met autisme) en ouders van een kind met autisme.
Illustratrice Stephanie Dehennin en Elise Cordaro, schrijfster van het boek 'Anders gaat ook', ontkrachten in dit filmpje meerdere clichés over hun autisme diagnose. "
Neurospeciale kinderen, waaronder kinderen met autisme, leren en reageren anders. Een gedragsmatige aanpak werkt vaak niet. Anneke Groot geeft inzicht in onderliggende problemen en komt tot andere, meer passende oplossingen.
Het Workhome is ingericht als een woon-werkvoorziening met klinisch, langdurige behandeling voor volwassenen met autisme die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen en behoefte aan structuur en overzicht.
In dit boek schrijven moeder én zoon (diagnose PDD-NOS) over hun ervaringen, hun botsingen en hoe ze die samen te boven kwamen.
Akkira (17, ik-figuur) schreef nooit verstuurde e-mails aan haar mentor over haar verwarrende gevoelens. Als volwassene kreeg ze de diagnose PDD-NOS en beantwoordt, vanuit die kennis, nu haar eigen e-mails. 
Polikliniek Amsterdam biedt gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen en volwassenen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving. Bieden geen primaire diagnostiek.
Wanneer de sensomotorische integratie niet goed functioneert, veroorzaakt dit vaak extra problemen bij kinderen met autisme. Dit handboek geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.
Kleinschalige creatieve dagbesteding, onder andere aan mensen met autisme, individueel of in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers , ouder dan 18 jaar).  
Specialist in autisme verzorgt cursussen en lezingen over autisme.