1120 resultaten
Nicole Hoogenboom coacht ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis. Ze leert hen om met een andere blik en gemoedstoestand naar hun kind te kijken.
Gewoon Speciaal ondersteunt jongeren met ASS en hun omgeving bij uitdagingen op meerdere levensgebieden: school, thuis, werk en vrije tijd.
De Klimroos biedt kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding (naschoolse- en vakantiebegeleiding), weekend logeerbegeleiding en individuele begeleiding op locatie, thuis of op school aan kinderen met een autismespectrumstoornis.
De Man Yi Tsang Praktijk biedt Dans- Bewegingstherapie voor kinderen en jongeren met Autisme (Spectrum Stoornis), ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking
Special Dance is een les voor kinderen of volwassenen met een beperking als autisme, ADHD of het syndroom van Down.
Wendy Dé groeide op in een gezin met autisme. Ze zoekt liefde , maar twijfelt of ze hier wel recht op heeft. Door autisme aan meerdere gezinsleden te koppelen kan ze langzaam haar diepgewortelde overtuiging loslaten.
'Blup zei de gup' behandelt negen onderwerpen waarover jonge kinderen (9- 15 jaar) tijdens een onderzoek over wat het betekent om opgevoed te worden door een ouder met een stoornis in het autistische spectrum, verteld hebben.
Dit Ankertje belicht autisme van de positieve kant. Een moeder en haar elfjarige autistische dochter vertellen over hun eigen gezin. Het biedt inspiratie voor ouder en kind.
Xander Sijperda is muziektherapeut en biedt ondersteuning aan bij diverse hulpvragen. Xander heeft kennis en ervaring van autisme, maar hij kijkt altijd eerst naar de mens, diens motivatie en mogelijkheden. 
Kleinschalig zorgerf waar deelnemers via dagbesteding, re-integratie of een leer-werktraject hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Deelnemers met een autisme spectrum stoornis voelen zich hier vaak goed op hun plek.