1602 resultaten
Dit boek is een leidraad om functionele vaardigheden op peuter- en kleuterniveau bij kinderen met autisme en een verstandelijke beperking specifiek en hiërarchisch in kleine stappen aan te passen.
Autobiografische roman. Een portret van een jongen die lijdt onder zijn autisme, maar tegelijkertijd ook vastberaden is om zich een weg door zijn kindertijd te banen om een blijvend gevoel van persoonlijke vrijheid te vinden. 
Boek over het leven van Martijn, een zeer begaafde jongen die zich anders voelt zonder te weten waarom. Fraai vormgegeven  met opvallende teksten en fascinerende tekeningen die de kunstzinnige Martijn maakte.
De auteur, psycholoog en emeritus bijzonder hoogleraar orthopedagogiek, geeft een zorgvuldige uitleg, argumentatie en wetenschappelijke onderbouwing waarom het tijd is om afscheid te nemen van autisme en ADHD als ziektebeelden.
Werkboek voor hoogsensitieve kinderen, beelddenkers of kinderen met een lichte vorm van autisme. Om kinderen emoties beter te leren herkennen bij zichzelf en anderen. 
Onderzoek naar de vraag of en in hoeverre Beethoven een asperger was, met aandacht voor het leven en de muziek van Beethoven en voor het aspergersyndroom
Persoonlijk getinte informatie over het Aspergersyndroom, vooral betreffende kinderen met dit syndroom die door hun aandoening extra kwetsbaar zijn voor pesten.
Baron-Cohen geeft een overzicht van de overeenkomsten en de verschillen tussen klassiek autisme en Asperger-syndroom en vergelijkt de vijf belangrijkste psychologische theorieën over autisme. 
Een weduwnaar neemt een weesjongen in huis. Als bij de jongen Asperger wordt vastgesteld, besluit de man om samen in een dorpje in de Italiaanse Alpen te gaan wonen.
Klaver4 biedt onderzoek en behandeling bij vermoedens van: autisme, LVB, ADHD/ADD, hoogbegaafdheid, concentratieproblematiek, druk en impulsief gedrag, angst, depressie en verminderde executieve functies.