458 resultaten
Zorgboerderij Zorg en Dier biedt dagbesteding aan o.a. mensen met autisme die graag met planten en dieren werken in de rustige omgeving van de boerderij. Maximaal 5 tot 6 deelnemers per dagdeel. 
Activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, mits aan de hulpvraag voldaan kan worden en er aansluiting is bij de groep.
Privézorg Amsterdam levert ambulante begeleiding, aanvullende mantelzorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding voor kinderen en hun familie en (jong) volwassenen met het autisme spectrum stoornis (ASS).
Scooter en Zo is een werkplaats waar gesleuteld kan worden aan brommer/scooters en motoren en soms een auto. Biedt dagbesteding aan o.a. mensen met autisme of adhd. Medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme. 
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag, bv ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS. Bieden o.a. dagbesteding.
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag, bv ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS. Bieden o.a. Skoalle: een vorm van onderwijs voor jongeren die vast lopen op school en leerplichtontheffing hebben.
Biologische zorgboerderij De Weide Blik locatie Aduard biedt dagbesteding voor mensen ouder dan 15 jaar met uiteenlopende zorgvragen (waaronder ASS). 
Biologische zorgboerderij De Weide Blik locatie Hoogkerk biedt dagbesteding en leer-werktrajecten voor mensen ouder dan 15 jaar met uiteenlopende zorgvragen (waaronder ASS). 
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Mee Plus biedt gratis informatie, advies en ondersteuning aan mensen (0-100 jaar) met een beperking, bijvoorbeeld autisme. Biedt o.a. onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensterreinen.