475 resultaten
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Kleinschalig werk- en activiteitencentrum voor jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een verstandelijke beperking.  Activiteiten: atelier, fietsreparatie en houtwerkplaats.
Dagbesteding voor (jong)volwassenen met gedragsproblematiek bijvoorbeeld gerelateerd aan autisme of met moeilijk verstaanbaar gedrag zoals agressie. Biedt met name belevingsgerichte activiteiten.
Kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. Kinderen met autisme worden hier begeleid met een specifieke begeleidingsmethode: ABA, Applied Behavior Analysis.  
Om de zaterdag, van 10:00 tot 16:00 uur, weekenddagopvang voor kinderen die vanwege een beperking aangewezen zijn op permanente begeleiding.  
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.