434 resultaten
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Academie Cato (Acato) biedt creatieve en vakgerichte dagbesteding voor jongeren met autisme die hun plek in school, studie of op werk nog niet gevonden hebben. Zij kunnen zich hier op hun eigen manier, voorwaarden en tempo ontwikkelen.
Zozijn biedt (zeer) intensieve hulp en begeleiding aan  kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak met bijkomende problematiek als een autismespectrum stoornis. Zozijn biedt ook 24-uurs zorg.  
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).