475 resultaten
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Ambulante begeleiding voor mensen die vanwege een beperking, bv autisme / asperger, hulp nodig hebben bij zo zelfstandig mogelijk leven. Eén of meerdere uren per week, thuis, op het werk of bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties.
Netwerk van organisaties in Almere die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Netwerk van organisaties in  Zuid Holland Noord en Midden Holla die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Brabants netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Dagbesteding op een kleinschalig zorg-werkboerderij voor o.a. mensen met een vorm van autisme. Voor jeugd die op school dreigt uit te vallen wordt een aangepast programma aangeboden, in samenspraak met de school.
Kleinschalige zorgboerderij biedt dagbesteding, naschoolse opvang en vakantieopvang aan jongeren en volwassenen met o.a. autisme of een verstandelijke beperking. Ook dagopvang voor jongeren die tijdelijk weinig of geen onderwijs volgen.
Superhelden ontzorgt en ontlast gezinnen waarbinnen de beperking van een of meer kinderen een grote rol speelt in het dagelijkse leven. Biedt kleinschalige dagopvang, naschoolse begeleiding, activiteitendagen en maandelijkse logeerdagen.
ASVZ biedt op meer dan 30 locaties dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ook i.c.m. autisme.