399 resultaten
Kleinschalig zorgerf waar deelnemers via dagbesteding, re-integratie of een leer-werktraject hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Deelnemers met een autisme spectrum stoornis voelen zich hier vaak goed op hun plek.
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
Orthopedische dagbesteding in twee groepen (Blauw en Groen) voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld vanwege autisme.
Dagbesteding voor (jong)volwassenen en ouderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, soms in combinatie met autisme. Aanbod omvat arbeidsmatige dagbesteding, creatieve dagbesteding & ambacht en belevingsgerichte dagbesteding.
Dagbesteding gevestigd binnen een zorgcentrum voor acht tot tien volwassenen (40 tot 75 jaar) met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking en bijkomende problematiek zoals beginnende dementie of lichte mate van autisme.
Dagbesteding voor circa vijftig volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek als beginnende dementie, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, lichte gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.
Dagbesteding in activiteitencentrum voor (jong)volwassenen en ouderen met een lichte tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking, soms in combinatie met autisme, psychische problemen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.
Groepswonen voor acht volwassen en oudere mannen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Een aantal van hen heeft te maken met autisme, psychiatrische problematiek of niet-aangeboren hersenletsel.  
Groepswonen voor zeven ouder wordende mannen met een lichte verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, soms in combinatie met autisme en/of dementie. Dagbesteding aanwezig.   
Dagbesteding van Dichterbij voor (jong)volwassenen en ouderen met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag en autisme.