219 resultaten
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie.
RIBW Overijssel biedt ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking, vooral gericht op het (weer) leren omgaan met de eigen beperking.
Unieke dagbesteding (ontwikkelen nieuwe gezelschapsspellen) voor (jong)volwassenen met autisme die zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven. Ook werken aan eigen hulpvraag. 
Het Karenhuis is geschikt voor volwassenen en ouderen met een rustige levensstijl die, met ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk willen blijven. Medewerkers hebben ervaring met bewoners met autisme. 
Leermakers Autismegroep is gespecialiseerd in (brede) begeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.  
Dagbestedingslocaties (Computerhuis en Atelier i.o.) In Tilburg, Drunen en Eindhoven waar je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, structuur en ritme.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Dagbesteding voor o.a. mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Met paarden, kleinvee, huisdieren, een groot erf, moestuin, kas en groente- en fruithandel.
Magazijn 076 is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek waar (jong)volwassenen met autisme zichzelf kunnen zijn, kunnen ondernemen of deelnemen aan projecten.