344 resultaten
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten en mensen met een Wmo-indicatie individuele begeleiding naar zinvolle dagbesteding, begeleiding naar (vrijwilligers)werk of begeleiding op andere levensgebieden. 
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten en mensen met een Wmo-indicatie arbeidsmatige- en recreatieve activiteiten (dagbesteding). Bieden daarnaast ook woonbegeleiding, beschermd wonen en begeleiding naar werk. 
Leeflijn biedt persoonsgerichte levensloopbegeleiding én passende woonzorgruimte aan mensen met autisme of een (langdurige) beperking. 
Jouwnieuweplek.nl is een platform met zoekmachine waar zoekers naar dagbesteding of begeleid werk makkelijk en snel de plek kunnen vinden die het beste bij hen past.
Wewerken is er voor (jong)volwassen vanaf 18 jaar tot aan pensioenleeftijd die ondersteuning nodig hebben bij werken en participeren.
Natuurzorg Veluwe-Vallei biedt werkplekken in de natuur voor volwassenen die ondersteuning nodig hebben om overdag aan de slag te gaan, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, autisme of burn-out problematiek.
Werkcoaches begeleiden volwassenen met een beperking (bv autisme) en een indicatie voor dagbesteding vanuit Wmo of Wlz naar een passende werkplek en blijven daarna op de achtergrond betrokken. 
Monumentale woonplek voor dertien jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking en een nevenaandoening als ASS. Met 24/7 begeleiding, gericht op vergroten zelfredzaamheid
Dagbestedings- en werkplek waar jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme hun kennis kunnen vergroten van 21ste-eeuws vaardigheden en werkzaamheden. 
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang.