344 resultaten
Dagbesteding voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of autisme.
Connecting Hands biedt op de zorg- en beleefboerderij Sin en Wille beschermd wonen (en dagbesteding) aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een autistisch spectrum stoornis.
Op zaterdag en woensdag biedt It Wolwêzen leuke (boerderij) activiteiten voor jongere kinderen met b.v. ADHD, ODD, Autisme PDD-Nos etc.
Dagbesteding met individuele begeleiding op locatie It Lytshús voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of ASS die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Arbeidsmatige dagbesteding op boerderij voor jongeren en jongvolwassenen die niet (meer) naar school gaan of (nog) geen passend werk hebben gevonden. Deelnemers hebben veelal autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking. 
Talant helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland met (licht) verstandelijke en meervoudige beperkingen en bijkomende problematiek als ASS, ADHD of hechtingstoornis. Zorg betreft ondersteuning, dagbesteding, wonen en behandeling. 
Zorgboerderij biedt combinatie van begeleiding (intensief of ambulant), wonen (beschermd, trainingshuis, zelfstandig) en dagbesteding. Voor (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek, o.a. autisme.
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
Dagbestedingsproject speciaal voor mensen met een vorm van Autisme, ADHD en/of psychosociale problemen: werken aan computers, flipperkasten, in de tuin, koken, studeren of gezellig samenzijn. 
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.