39 resultaten
Praktijk voor ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en opvoedings- en leerproblemen. Voor kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met o.a. een diagnose (of vermoeden van) autisme. Behandelmethodes die worden ingezet zijn TOM Training, ABA en TEACCH.
Opvoedmethode waarin gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag niets oplevert. 
Altius ABA is een plek waar kinderen met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand terecht kunnen voor individuele behandeling en begeleiding. Er wordt gewerkt met de principes van Applied Behavior Analysis (ABA).
Ambulante één op één begeleiding volgens de principes van Applied Behavior Analysis voor kinderen en jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand (2 - 18 jr.).
ABA Instituut Nederland begeleidt kinderen met autisme (en hun omgeving) en leert hen spelenderwijs omgaan met de wereld om hen heen.
Praktijk Maneschijn biedt voor therapie (o.a. ABA trainingen), advies en diagnostiek aan kinderen en jongeren met autisme en hun omgeving. 
Thuisbegeleiding voor gezinnen met een kind met autisme op basis van ABA , toegepaste gedragsanalyse, waarbij het aanleren van vaardigheden de kern vormt. Tevens ouderbegeleiding mogelijk. 
Kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. Kinderen met autisme worden hier begeleid met een specifieke begeleidingsmethode: ABA, Applied Behavior Analysis.  
Zorgcentrum (ouderinitiatief) met op maat afgestemd begeleidings-/behandelingsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met ASS die vastlopen in de reguliere zorg. Gespecialiseerd in ABA, DTT, PRT en Zindelijkheidstraining.
Zorgcentrum (ouderinitiatief) met op maat afgestemd begeleidings-/behandelingsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met ASS die vastlopen in de reguliere zorg. Gespecialiseerd in ABA, DTT, PRT en Zindelijkheidstraining.