20 resultaten
Gespreksgroep bestaande uit volwassenen mét en zonder autisme. Doel is met elkaar verkennen hoe bepaalde onderwerpen worden beleefd door mensen mét en door mensen zonder autisme. 
Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme. Doel: ervaringen en kennis delen en samen naar oplossingen zoeken.
Een besloten gespreksgroep voor ouders of dagelijks verzorgers van een kind met autisme. Van ieder lid wordt een actieve deelname verwacht, deze groep is dus niet bedoeld om alleen stil in mee te lezen.
Een besloten gespreksgroep voor partners van iemand met autisme. Gesprekken gaan over het autisme van je partner, over wat autisme in de relatie betekent of over je eigen leerweg. Van ieder lid wordt een actieve deelname verwacht.
Gespreksgroep, begeleid door twee therapeuten, voor jongeren (12-20 jr.) met autisme en genderdysforie die andere jongeren met dezelfde problematiek willen ontmoeten.
Het AutivrouwenCafe Twente is een ontmoetings- en gespreksgroep voor vrouwen met ASS, elke eerste dinsdag van de maand in Enschede.
Specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens. Er is een nauwe samenwerking met de Sarr (autisme expertise centrum) voor de gespreksgroep voor jongeren met de combinatie van  ASS en genderdysforie.
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
Stichting zonder winstoogmerk bestaande uit autistische volwassenen die websites maken, presentaties geven en gespreksgroepen organiseren over autisme bij volwassenen met gemiddelde tot hoge intelligentie. Omdat kennis over autisme vrij toegankelijk moet zijn.
Helpende Handen organiseert in meerdere gemeenten voor mensen met autisme en hun partners of ouders: lotgenotencontact, gespreks- en huiskamergroepen. Op reformatorische grondslag.