67 resultaten
Uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling van Autismespecialist is autisme als een vertraging én een versnelling te begrijpen i.p.v. als een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling van Autismespecialist is autisme als een vertraging én een versnelling te begrijpen i.p.v. als een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling van Autismespecialist is autisme als een vertraging én een versnelling te begrijpen i.p.v. als een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling van Autismespecialist is autisme als een vertraging én een versnelling te begrijpen i.p.v. als een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling van Autismespecialist is autisme als een vertraging én een versnelling te begrijpen i.p.v. als een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Woonlocatie voor zes jongvolwassen vrouwen (30 – 55 jr.) met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (o.a. autisme).
Bij de diagnosestelling kijken de professionals van Bzonder! Zorg & Coaching niet alleen naar de ‘stereotype’ autisme klachten, maar juist ook naar hoe autisme zich vaak (anders) manifesteert bij vrouwen.
Psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner dat zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis op de bank kan worden gebruikt..
Sjoerd (hoogbegaafd, ASS en angstklachten) en zijn partner Gerrie nemen de lezer mee op hun zoektocht om autisme een plek in hun leven en relatie te geven.
Drie jaar nadat hij trouwde, kreeg Chris Slater-Walker de diagnose Asperger-syndroom. Chris en zijn vrouw Gisela geven in eenentwintig hoofdstukken om beurten hun kijk op belangrijke aspecten van hun relatie.