2 resultaten
Gezins-begeleiding/coaching voor ouders en hun kinderen die moeilijkheden ervaren in hun thuissituatie, hetzij in hun opvoedersrol, hetzij in hun onderlinge afstemming.
Centrum/praktijk die mensen ondersteunt om hun gezondheid te bevorderen. Ook begeleiding en ondersteuning  bij jeugd- en gezinsproblematiek o.a. middels Emerging Body Language methodiek.