2 resultaten
Levensloop- en levensbrede begeleiding aan mensen met autisme vanuit een eigen, integrale visie aangevuld met holistische methodieken, verdiepende themabijeenkomsten en verschillende trainingen en workshops.
Via levensloopbegeleiding en ouderbegeleiding op afroep ondersteunt ZO! zorgoplossingen bij het leren omgaan met de Autisme Denkstijl.