67 resultaten
Begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving: levensloopbegeleiding, opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding. 
Begeleidingsprogramma voor mensen met autisme of ADHD / ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben. Zowel een intensief als een lichter begeleidingsprogramma.
Levensloop- en levensbrede begeleiding aan mensen met autisme vanuit een eigen, integrale visie aangevuld met holistische methodieken, verdiepende themabijeenkomsten en verschillende trainingen en workshops.
Integrale begeleiding (levensloopbegeleiding)  en ondersteuning op alle levensgebieden aan (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio West-Friesland.
Via levensloopbegeleiding en ouderbegeleiding op afroep ondersteunt ZO! zorgoplossingen bij het leren omgaan met de Autisme Denkstijl.
Coaching van jongeren en jongvolwassenen met een normale en hoge intelligentie, met (kenmerken van) autisme en/of ad(h)d.
Autisme Zwolle, gespecialiseerd in ASS begeleiding, biedt gezinsbegeleiding gericht op het in balans krijgen van draagvlak - draagkracht binnen thuissituatie en gezinssysteem.