420 resultaten
Centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg biedt gespecialiseerde zorg voor jongeren & volwassenen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis zoals autisme.
In dit boek richt de auteur zich tot Charlie, haar puberzoon met autisme en een verstandelijke beperking. Ze schrijft en fantaseert over hoe zijn leven zal verlopen, waarop hij in voetnoten af en toe fictief reageert.
Ambulant intensieve afdeling voor kinderen op de basisschool (6,5 t/m 12 jaar) met bijvoorbeeld autisme of ADHD. Doel is hier beter mee leren om te gaan.
Zelfstandige orthopedagoog / maatschappelijk werker biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders (jeugd en gezinsbegeleiding) bij kinderen met of zonder ontwikkelingsachterstand.
Medische Kindzorg Instelling CityKids biedt gezinsondersteuning aan ouder(s) die vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren) met autisme.
Coach praktijk 'Met MariĆ«tte' is gericht op volwassenen (m.n. vrouwen met een late diagnose) en ouders die behoefte hebben aan een kortdurend coachtraject op het gebied van omgaan met ASS.
Erkend re-integratiebedrijf en jobcoach-organisatie die vrouwen met (kenmerken van) autisme helpt hun unieke kwaliteiten te ontdekken: autismecoaching, loopbaancoaching en praktische coaching om het werk passend te maken. 
Kinderen en jongeren (4-18 jaar) kunnen bij Mentaal Beter Helmond terecht voor behandeling van lichte tot matige psychische klachten. Biedt o.a. behandelingen voor psychische hulpvragen op het vlak van Autisme Spectrum Stoornis.
Kinderen en jongeren (4-18 jaar) kunnen bij Mentaal Beter Den Haag  Laan van NOI terecht voor behandeling van lichte tot matige psychische klachten. Biedt o.a. behandelingen voor psychische hulpvragen op het vlak van Autisme Spectrum Stoornis
Kinderen en jongeren (4-18 jaar) kunnen bij Mentaal Beter Den Haag Zonneoord terecht voor behandeling van lichte tot matige psychische klachten. Biedt o.a. behandelingen voor psychische hulpvragen op het vlak van Autisme Spectrum Stoornis