97 resultaten
Ouderbegeleiding aan ouders/verzorgers die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind/jongere met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD
Unieke dagbesteding (ontwikkelen nieuwe gezelschapsspellen) voor (jong)volwassenen met autisme die zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven. Ook werken aan eigen hulpvraag. 
Hulpgids voor ouders om hun kinderen te leren hun talenten te benutten door hun executieve functies te versterken.  Bevat werkbladen, vragenlijsten en leeftijdsgebonden informatie om een effectief actieplan op te stellen. 
De pedagogen van KOEKIE begeleiden kinderen met autisme in Barendrecht en Rotterdam op basis van de presentiebenadering. 
GGZ instelling die diagnosestelling en verschillende behandelingsmogelijkheden aanbiedt voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme. 
 Autisme Team Noord-Nederland (ATN)  is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.
Scauting ondersteunt (jong)volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. Individuele ondersteuning in de thuissituatie, groepsondersteuning op locatie en studie/werkbegeleiding.