3 resultaten
Gezinsbegeleiding Autisme (GBA) biedt systemische gezinsbegeleiding aan peuters, kinderen en (jong) volwassenen die een diagnose hebben in het autistisch spectrum én daarnaast ook aan alle afzonderlijke gezinsleden (partner, ouders, brusjes). 
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Begeleidingsmethode ontwikkeld door iemand die zelf autisme heeft, om vollediger te kunnen deelnemen aan het leven dat jezelf kiest. Wordt gegeven door Davis-counselors, o.a. door Praktijk Anders Leren.