4 resultaten
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ biedt zorg specifiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen. Gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen. 
Autobiografisch relaas van een jonge vrouw van Turkse afkomst met autisme. Zij zet zich, na haar diagnose, in voor meer bekendheid met autisme binnen de Turkse gemeenschap.
Autobiografische relaas van Birsen, een Turkse vrouw met autisme, waarin ze vertelt over de stappen die ze zet om zich te ontwikkelen op het gebied van sociale interactie, communicatie en veranderingen.
Zorgaanbieder vanuit een levensbrede aanpak met als expertise o.a.  Autisme en hoog IQ;  (jonge) moeders met autisme; Passend onderwijs en autisme. Werkt vanuit de visie van Martine Delfos (MAS1P).