8 resultaten
De auteur van dit boek (diagnose Asperger op haar 33e) verzamelde zelf ervaringsverhalen van vrouwen met autisme.
Blog van een vrouw van midden veertig die schrijft over haar autisme en hoe ze het leven ervaart. 
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ gespecialiseerd in autisme , m.n bij meisjes en vrouwen. Biedt diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken. 
Meisjes en vrouwen met Asperger worden vaak over het hoofd gezien binnen het autismespectrum. Dit boek geeft vrouwen binnen het spectrum een stem en een gezicht via verhalen van deskundigen én vrouwen met Asperger zelf.
De auter kreeg pas op haar veertigste de diagnose autisme. Ze beschrijft  de problemen waar ze tegen aanloopt, maar ook wat wél mogelijk is: vriendschappen, een relatie en gezin.
De auteur is ervaringsdeskundige en schetst een ander, holistisch beeld van autisme waarin de aanduiding 'stoornis' dubieus wordt en 'genezing' behalve onmogelijk, ook onwenselijk.
De auteur geeft een inspirerend inkijkje in het leven van haarzelf en anderen met een autismespectrumstoornis (ASS).
Landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS).