2 resultaten
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ gespecialiseerd in autisme , m.n bij meisjes en vrouwen. Biedt diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken. 
Dagbesteding in kas en tuinen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Ook komt bijkomende problematiek zoals autisme of epilepsie voor.