10 resultaten
Community voor iedereen met én zonder autisme. Website bevat veel informatie, ervaringsverhalen, tips en specifiek aandacht voor autisme bij vrouwen (o.a. het diagnosetraject).
In deze documentaire (40 min.) volgt Alwin, filmmaker uit Rotterdam, zijn vriendin die de diagnose autisme spectrum stoornis heeft en andere jonge vrouwen met de diagnose.
Autobiografische relaas van Birsen, een Turkse vrouw met autisme, waarin ze vertelt over de stappen die ze zet om zich te ontwikkelen op het gebied van sociale interactie, communicatie en veranderingen.
Autobiografisch relaas van een jonge vrouw van Turkse afkomst met autisme. Zij zet zich, na haar diagnose, in voor meer bekendheid met autisme binnen de Turkse gemeenschap.
De auteur is ervaringsdeskundige en schetst een ander, holistisch beeld van autisme waarin de aanduiding 'stoornis' dubieus wordt en 'genezing' behalve onmogelijk, ook onwenselijk.
De auteur geeft een inspirerend inkijkje in het leven van haarzelf en anderen met een autismespectrumstoornis (ASS).
Akkira (17, ik-figuur) schreef nooit verstuurde e-mails aan haar mentor over haar verwarrende gevoelens. Als volwassene kreeg ze de diagnose PDD-NOS en beantwoordt, vanuit die kennis, nu haar eigen e-mails. 
Vakantieweken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of een vorm van autisme. Georganiseerd door De Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG).
Landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Bekroonde detectiveroman. Christopher is vijftien en heeft autisme. Wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z'n kop zet.