2 resultaten
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Vakantieweken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of een vorm van autisme. Georganiseerd door De Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (VBGG).