Cosis

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking, in de provincies Groningen en Drenthe, grip te krijgen en te houden op hun leven. Ook zijn zij er voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang.   

Ondersteuning thuis
Cosis helpt cliënten thuis om zo zelfstandig mogelijk te leven. De cliënt bepaalt daarbij wat hij of zij nodig heeft. Dat kan variëren van ondersteuning bij het vinden van werk of het onderhouden van sociale contacten tot intensieve ondersteuning waarbij Cosis 24-uur hulp aan huis biedt.

Een passende woonvorm bij Cosis
Als thuis wonen niet meer kan, heeft Cosis woonvormen. Passend bij de leeftijdsfase en de specifieke vraag. Zo kunnen kinderen en jongeren bij Cosis wonen, maar ze bieden bijvoorbeeld ook woontrainingscentra en gezinshuizen. Ook voor volwassenen en ouderen heeft Cosis een breed palet aan passende woonvormen: met zelfstandigheid of juist veel begeleiding, in steden en in rustige omgevingen, wonen en werken gecombineerd (bijvoorbeeld op een woon-werkboerderij) en meer. Voor ouderen zijn er daarnaast woonvormen waar ze zelfstandig kunnen wonen, maar ook woonvormen met meer zorg en verpleging.

Dagbesteding
Ook met een verstandelijke of psychische beperking wil iemand gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Leuk en nuttig werk doen. Een opleiding volgen. Andere mensen ontmoeten. Een dagritme hebben. Werken aan herstel. En als werk op dit moment (nog) niet mogelijk is, een andere invulling van de dag. Cosis biedt cliënten een waardevolle dagbesteding, opleiding of werk. Uitgaande van de mogelijkheden. Op een manier die past bij de cliënt.
Om hun cliënten, maar ook andere kwetsbare mensen, te stimuleren mee te kunnen doen in de omgeving heeft Cosis ook inloopvoorzieningen in de grotere plaatsen in Groningen en Drenthe.

Gezinsondersteuning
Een kind opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Zeker wanneer je zoon of dochter door een psychische of verstandelijke beperking extra zorg en aandacht nodig heeft. Of wanneer je zelf als ouder een beperking hebt. Cosis helpt bij opvoeden en opgroeien. Met hulp en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders.

Cosis biedt begeleiding in het gezin en extra hulp en (specialistische) ondersteuning op school, dagopvang en peuterspeelzaal. Als meer specialistische ondersteuning noodzakelijk is, kan een kind terecht op een van hun Kinderdagcentra/expertisecentra. Deze zijn verspreid over de regio.

Aanbod van deze aanbieder

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking of autisme, in  Groningen en Drenthe, grip te krijgen en te houden op hun leven middels (gezins)ondersteuning, woonvormen en dagbesteding.
Appartementencomplex met 22 appartementen voor bewoners ( 20 - 80 jaar) met een matig tot licht verstandelijke beperking met uiteenlopende bijkomende licht psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld autisme.
Appartementencomplex voor zeventien redelijk zelfredzame bewoners met een verstandelijke beperking met uiteenlopende bijkomende problematiek, bv autisme of verslaving. 
Logeren, buitenschoolse- en vakantieopvang voor kinderen (4-18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke/meervoudige beperking. Vaak is deze beperking gevolg van bijkomende problematiek als autisme.
Logeeropvang in een logeerhuis voor kinderen (4-18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke/meervoudige beperking. Vaak is deze beperking gevolg van bijkomende problematiek zoals autisme.
Mogelijkheden voor logeren, buitenschoolse- en vakantieopvang voor kinderen (4-18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand. 
Logeermogelijkheden met 24/7 zorg voor kinderen met een specialistische tijdelijke verblijfsvraag, niet ouder dan 18 jaar en met een lichte tot ernstige verstandelijke/meervoudige beperking (vaak moeilijk verstaanbaar gedrag). 
Beschermde woonvorm voor 24 oudere cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met bv. autisme, dementie, psychiatrische aandoening, depressieve klachten of downsyndroom.