De autismespecialist

De Autismespecialist is een boven-regionaal Centrum met verschillende locaties. U kunt hier vanuit het gehele land terecht.

De Autismespecialist biedt precisiediagnostiek, met speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD. Expertise: met name de differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme. 

Nadat u het diagnostiektraject bij De Autismespecialist heeft afgerond zal (indien er een diagnose uitkomt) altijd gestart worden met psychoeducatie. Daarbij zullen alle bestaande theorieën worden toegelicht, maar zal worden doorgegaan met het Socioschema. Deze theorie gaat uit van het principe dat er bij autisme zowel sprake is van een versnelling in de ontwikkeling als van een vertraging. 

Mocht u na de psychoeducatie nog aanvullende behandelwensen hebben, dan wordt dit besproken en ontvangt u daarover een behandeladvies. Bij De Autismespecialist kunt u eventueel terecht voor EMDR (traumabehandeling) en Cognitieve Gedragstherapie.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om alleen een diagnostiektraject te doorlopen.

Aanbod van deze aanbieder

De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.