GGZ Drenthe

GGZ Drenthe is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse provincie Drenthe. De instelling heeft vestigingen in onder meer Assen, Beilen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. GGZ Drenthe is onderdeel van het zorgconglomeraat Espria.

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren.
GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

In Drenthe is GGZ Drenthe de enige specialistische ggz-aanbieder met een aanbod over alle levensfasen heen. Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) onderscheidt zich door vanuit het concept levenslooppsychiatrie behandelzorg te bieden aan

  • Ouder(s) met een jong of nog ongeboren kind
  • Kinderen van Ouders met Psychiatrische problematiek (KOPP-kinderen)
  • Adolescenten en jongvolwassenen van 15 tot 26 jaar
  • Gezinnen met meervoudige problematiek

KJP biedt samen met andere onderdelen van GGZ Drenthe samenhangende behandeling op maat voor kind én ouder(s) met veel aandacht voor ouderschap en omgeving.

 

Aanbod van deze aanbieder

Behandeling van cliënten die vanuit complexe psychiatrische problematiek (bv. gerelateerd aan autisme) grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen.
Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen, pubers, jongvolwassenen én hun naasten bij psychische en ernstige psychosociale problemen gerelateerd aan (nog niet gediagnosticeerd) autisme.
Diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme en matig ernstige tot ernstige en complexe psychische  problematiek.
Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen, pubers, jongvolwassenen én hun naasten bij psychische en ernstige psychosociale problemen gerelateerd aan (nog niet gediagnosticeerd) autisme.
Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen, pubers, jongvolwassenen én hun naasten bij psychische en ernstige psychosociale problemen gerelateerd aan (nog niet gediagnosticeerd) autisme.
Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen, pubers, jongvolwassenen én hun naasten bij psychische en ernstige psychosociale problemen gerelateerd aan (nog niet gediagnosticeerd) autisme.
Diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme en matig ernstige tot ernstige en complexe psychische  problematiek.
Diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme en matig ernstige tot ernstige en complexe psychische  problematiek.
Diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme en matig ernstige tot ernstige en complexe psychische  problematiek.
Diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme en matig ernstige tot ernstige en complexe psychische  problematiek.