's Heeren Loo

's Heeren Loo biedt in in bijna heel Nederland zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking als autisme. 's Heeren Loo helpt mensen van jong tot oud hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

's Heeren Loo biedt hulp bij:

  • Opvoeding van kinderen met ontwikkelingsproblemen

  • Onderzoek en behandeling

  • Hulp thuis 

  • Beschermd en begeleid wonen

  • Leren en dagopvang

  • Werk en opleiding

  • Vrije tijd

 

Aanbod van deze aanbieder

Naschoolse opvang voor kinderen en jongeren ( 4 t/m 18 jr.) met een verstandelijke beperking met verschillende hulpvragen en ontwikkelingsniveaus. Beperkingen kunnen zijn: autisme, auditieve en visuele beperkingen, het Syndroom van Down.
Groepswoning met 24-uurs begeleiding en zorg voor (jong)volwassenen (18 - 40 jaar) met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Er is sprake van bijkomende problematiek zoals autisme, hechtingsstoornissen en epilepsie. 
Woonboerderij voor jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen. Sommige cliënten hebben  autisme. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en gebruikt de methodiek Op Eigen Benen.    
Appartementen voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en een WLZ-indicatie. Sommige bewoners hebben daarnaast ook Autisme, ADHD, trauma's of hechtingsproblemen. Het gaat om zelfstandig wonen met 24/7 begeleiding op de achtergrond aanwezig. 
Drie woningen voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en autisme. Ze leren hier steeds zelfstandiger te worden. Vierde woning is een crisesplek. Gelegen in een groot woonzorgpark. 
Twee groepswoningen voor achttien volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en vaak ook andere psychiatrische beperkingen, zoals autisme of moeilijk verstaanbaar gedrag. 
Groepswoning voor jonge mensen (18-35) met een ernstige verstandelijke beperking met autisme en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze groep heeft veel structuur nodig. Begeleider gaat met hen mee naar de dagbesteding.
Woningen voor mensen (30 - 90 jr.) met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Elke woning heeft een eigen doelgroep. Een aantal bewoners heeft een meervoudige beperking, autisme en/of moeilijk verstaanbaar gedrag of NAH. 
Gezinshuis voor mensen met autisme en een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Volledige begeleiding als op een woongroep, maar dan bij Bert en Wendy thuis. 
Begeleid wonen in een twee-onder-een-kap woning in een woonzorgpark voor volwassenen met een matige verstandelijke beperking. Een aantal bewoners heeft autisme en/of vertoont moeilijk verstaanbaar gedrag. 24-uurs begeleiding aanwezig.