Syndion

Syndion is een middelgrote organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap, niet-aangeboren hersenletsel of andere problemen in de ontwikkeling zoals ADHD of autisme. Syndion ondersteunt op het gebied van wonen, werken, opvoeding, onderwijs en dagbesteding

Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard, het Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena.

Aanbod van deze aanbieder

GoedPunt is een bedrijvige locatie van Syndion waar o.a. cliënten met autisme arbeidsmatige dagbesteding volgen. Op alle afdelingen wordt gewerkt voor interne en externe klanten.
Wooncomplex van Syndion met zestien woningen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in het autistisch spectrum. Samenwerking tussen ouderinitiatief Stichting Steevast en Syndion.
De Houtnijverij is een werkproject van Syndion in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding. 
Baanvak is onderdeel van Syndion en ondersteunt o.a. mensen met een arbeidsbeperking vanwege autisme, bij het zoeken en het behouden van een passende baan.
Syndion biedt o.a. (jong)volwassenen met autisme ambulante ondersteuning op vaste tijden bij het zelfstandig wonen. 
Locatie Lingebos is een arbeidsmatige dagbestedingslocatie van Syndion waar cliënten met een beperking, o.a. autisme, werkzaamheden kunnen verrichten voor Staatsbosbeheer. 
Trainingshuis De Nol biedt ruimte aan drie jong volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of autisme (verwante problematiek) die willen leren zo zelfstandig mogelijk te wonen.
Als je in je gezin een kind met een beperking hebt, bekijkt Syndion samen met jullie welke ondersteuning, opvang of behandeling het beste past.  
Dagbestedingslocatie van Syndion voor cliënten met een beperking, o.a. autisme. Biedt een breed scala aan werkzaamheden. 
Trainingshuis voor veertien jongeren (17 - 25 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking, ASS, ADHD en/of hechtingsproblematiek. Biedt een individueel trainingsprogramma naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen​.