YOUZ

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook wordt het gezin betrokken in de behandeling. De behandelaars behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. 

Youz werkt op poli’s en digitale platforms, maar biedt ook preventie en hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

De zorg richt zich op:

  • Vroege signalering 
  • Het snel en dichtbij inzetten van expertise voor een optimale ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, ook in de wijk, op school en zo nodig bij het kind thuis;
  • Het verbeteren of herstellen van het contact met zijn/haar omgeving.

Youz biedt diagnostiek en behandeling voor alle psychiatrische stoornissen die bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen voorkomen, zoals:

Leo Kannerhuis
Het Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. Je kunt hier terecht als eerdere behandeling jou niet voldoende heeft geholpen.

Youz is onderdeel van de Parnassia Groep.

Aanbod van deze aanbieder

Bij Youz Middelharnis kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 23 jr.) terecht voor een behandeling van psychische problemen, o.a. psychische problemen gerelateerd aan autisme en ADHD.
Youz Velsen Noord is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van klachten van kinderen en jongeren (tot 23 jr.) die ontstaan uit o.a. ASS. Ook diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met ontwikkelingsproblematiek (IMH).
De behandelaars op locatie Den Haag Dr. Van Welylaan helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar met psychische problemen, o.a. gerelateerd aan autisme, waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.
De behandelaars van Youz Nijmegen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar, die ontstaan uit o.a. autisme en ADHD.
Behandelcentrum voor jongeren (12 t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen, die vastlopen in hun ontwikkeling én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.  
De behandelaars van Youz Zaandam zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (4 -24 jaar) die ontstaan uit ontwikkelingsproblematiek als autisme en AD(H)D. Er is ook een genderpoli.
De behandelaars van Youz Gorinchem zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (tot 23 jaar) die ontstaan uit autisme en AD(H)D. Ook specifiek aanbod voor IMH en genderproblematiek
De behandelaars van Youz Rosmalen zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (tot 24 jaar) die ontstaan uit ontwikkelingsproblematiek als autisme en ADHD.
Het Leo Kannerhuis biedt gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen (2-13 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen. Behandeling in deeltijd of klinisch, afhankelijk van de specifieke problematiek.
Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz Zoetermeer Denemarkenlaan biedt o.a. onderzoek en behandeling van klachten die ontstaan uit autisme en diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen.