YOUZ

Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz biedt diagnostiek en behandeling voor alle psychiatrische stoornissen die bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen voorkomen, zoals:

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben en begeleidt hun ouders. De medewerkers werken samen met andere professionals in de jeugd opvoedhulp en hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB problematiek).
Youz werkt in diverse gemeentes in wijkteams, heeft specialistische poli’s en digitale platforms, maar biedt ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. 

Youz is onderdeel van de Parnassia Groep Parnassia Groep | de specialist in de GGZ | Parnassia Groep

Aanbod van deze aanbieder

Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
De Lupine Kliniek, onderdeel van Youz, biedt een klinische behandeling voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en eventueel comorbiditeit. Geschatte opnameduur is een jaar.
De behandelaars van Youz Hoofddorp zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar, die ontstaan uit o.a. autismespectrumstoornis en ADHD.
Behandelcentrum voor jongeren (12 t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen, die vastlopen in hun ontwikkeling én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.  
De behandelaars van Youz Tilburg zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (4 tot 24 jaar) die ontstaan uit ontwikkelingsproblematiek als autisme en ADHD.
Youz Den Haag is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van klachten van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die ontstaan uit o.a. ASS. Ook diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen (IMH) met een vermoeden van autisme.
Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
Het Leo Kannerhuis biedt gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen (2-13 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen. Behandeling in deeltijd of klinisch, afhankelijk van de specifieke problemen van het kind.  
De behandelaars van Youz Utrecht zijn o.a. gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten van kinderen en jongeren (t/m 24 jaar) die ontstaan uit ontwikkelingsproblematiek als autisme en AD(H)D.