YOUZ

Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz biedt diagnostiek en behandeling voor alle psychiatrische stoornissen die bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen voorkomen, zoals:

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben en begeleidt hun ouders. De medewerkers werken samen met andere professionals in de jeugd opvoedhulp en hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB problematiek).
Youz werkt in diverse gemeentes in wijkteams, heeft specialistische poli’s en digitale platforms, maar biedt ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. 

Youz is onderdeel van de Parnassia Groep Parnassia Groep | de specialist in de GGZ | Parnassia Groep

  Aanbod van deze aanbieder

  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
  De Lupine Kliniek biedt een klinische behandeling voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en eventueel comorbiditeit.
  Pier is een afdeling voor jongeren met autisme van 13 tot 21 jaar, die tegen meerdere zaken aanlopen. Behandel- en trainingsprogramma van vier middagen per week, gedurende een half jaar.
  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
  Behandelcentrum voor jongeren (12 t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen, die vastlopen in hun ontwikkeling én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.  
  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders. 
  Ambulant intensieve afdeling voor kinderen op de basisschool (6,5 t/m 12 jaar) met bijvoorbeeld autisme of ADHD. Doel is hier beter mee leren om te gaan.
  Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt diagnostiek van- en behandeling bij (vermoeden van) autisme bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (tot 23 jaar) en begeleidt hun ouders.