Yulius

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met ­psychische problemen. Yulius is gespecialiseerd in­ geestelijke gezondheidszorg en biedt speciaal ­onderwijs. Dat doet Yulius op meerdere plekken in de­ regio's Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.  Dit doen ze samen hun partners: ­wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of ­anderen in de wijk. 

Yulius biedt de volgende zorg en behandelingen:

  • Crises zorg
  • Poliklinische behandeling/ambulante zorg
  • Deeltijdbehandeling
  • Klinische behandeling
  • E-health

Yulius ondersteunt ook volwassenen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. 

Yulius biedt onderwijs aan leerlingen die door (het vermoeden van) een psychische stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Dat doen ze op veertien scholen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid: drie scholen voor gespecialiseerd onderwijs (primair onderwijs) en elf scholen voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs.

 

Aanbod van deze aanbieder

Individuele training voor jongeren met autisme (12-18 jaar) die samen met zijn of haar behandelaar wordt doorlopen. Doel is de puberteit en de verschillende fasen in de seksuele ontwikkeling van jongeren beter te laten verlopen. 
Kliniek voor jongeren met autisme (12 t/m 21 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school, werk en vrijetijdsbesteding.
Locatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie met o.a. polikliniek 'kind en jeugd autisme' en mogelijkheid voor deeltijdbehandeling Autisme voor jongeren (12 t/m 18 jaar).
Yulius biedt poliklinische behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen voor o.a. problematiek gerelateerd aan autismespectrumstoornissen.
Beschermde woonvorm met vijf leefgroepen voor ruim dertig jongeren (18 - 23 jaar) met een autismespectrumstoornis. Begeleiding gericht op versterken zelfstandigheid en uitstroom naar zelfstandig wonen.
Beschermde woonvorm voor volwassenen (18+) met als (hoofd)diagnose autismespectrumstoornis, die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Betreft een appartementencomplex met 51 woningen.
Twee verschillende trainingen over het maken van vrienden (PEERS) en over de puberteit (ROAD) voor jongeren (12 - 18 jaar) met autisme. Ouders volgen op hetzelfde tijdstip een eigen les. Deelname gaat via loting.