Zozijn

Zozijn is een professionele dienstverlener voor kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, volwassenen, kinderen en jeugdigen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme. Het werkgebied van Zozijn ligt voornamelijk in Gelderland en Overijssel.

Aanbod van deze aanbieder

Zozijn biedt (zeer) intensieve hulp en begeleiding aan  kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak met bijkomende problematiek als een autismespectrum stoornis. Zozijn biedt ook 24-uurs zorg.  
Orthopedagogisch centrum Anneriet biedt kinderen en jongeren (0-18 jr.) met een complexe zorgvraag (bijvoorbeeld ASS) begeleiding en behandeling gericht op het stimuleren van een goede ontwikkeling.
Melkakkerweg 18 huisvest twee kleinschalige leefgroepen voor bewoners met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of hechtingsproblematiek. Bewoners hebben een intensieve begeleidingsvraag.
Locatie Sterrenboslaan 5-7 biedt beschermd wonen aan 16 volwassenen die intensieve ondersteuning nodig hebben. De bewoners hebben een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met bijkomende problematiek als autisme.
Wooncentrum Grimberg biedt een woonomgeving voor jongeren met autisme of een meervoudige begeleidingsvraag. Er zijn twee woongroepen die zoveel mogelijk een gezinssituatie met 24-uurs zorg benaderen.