Begeleiding van vrouwen met een partner met autisme - Willeke Verwoerd

Ben je in je relatie met je partner met (een vermoeden van) autisme de weg kwijt? Of jezelf? Wil je stappen zetten in jouw richting? Ik begeleid je daar graag bij. Met respect voor je partner. In verbinding met het gezin. Individueel of in een groep met gelijkgestemden.

Ik combineer mijn jarenlange ervaring als partner in een relatie met autisme, trainer, coach en (adoptie- en pleeg-) moeder. Ik zet jou in het middelpunt. Een autismespectrumstoornis bij je partner (of een vermoeden daarvan) is een gegeven. De manier waarop jij daar naar kijkt en mee om gaat, kan veranderen. Zodat jij een leven kunt leiden waarin meer ruimte is voor wat jij nodig hebt. Met begrip voor je situatie.