Behandelgroep jonge thuiszitters - De Blauwe Zon

De Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen, omdat hun zorgvraag te groot is. Aan deze kinderen wordt een op autisme en ontwikkeling gerichte aanpak geboden. Zit op het snijvlak van onderwijs, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg.

De Blauwe zon is een behandelgroep. Het aanleren van vaardigheden gebeurt in kleine stapjes, op basis van herhaling en oefening. Door het trainen wordt het kind gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Kinderen met autisme verwerken prikkels en informatie op een eigen manier. Om overzicht te houden is het van belang dat hun omgeving duidelijk en gestructureerd is ingericht. Ieder kind heeft een eigen communicatiesysteem. De dag verloopt volgens een vaste structuur.

Ouders zijn de experts van hun kind. Zij kennen het kind het best. Kennis tussen ouders, groepsleiding en overige hulpverleners wordt zoveel mogelijk gedeeld. Er is regelmatig overleg over de voortgang van een kind. Ouders zijn hierbij aanwezig en hebben hun eigen inbreng.

www.deblauwezon.nl