Gezinscoaching m.b.v. Emerging Body Language - Charles Willems

Charles Willems is persoonlijk coach, teamcoach en gezinscoach.

Na mijn studie heb ik me gericht op de behandeling en begeleiding van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en opvoedingsvragen. Later heb ik me gericht op het gezinssysteem en de begeleiding van het gezin als geheel en de individuele gezinsleden apart. Daarnaast heb ik de coaching van individuele werkers en teams verzorgd. Ook geef ik samen met Carine Heijligers trainingen in EBL (Emerging Body Language).

EBL staat voor Emerging Body Language, of te wel zich ontwikkelende lichaamstaal. EBL is een relationele behandel en begeleidingsmethodiek, gebaseerd op de bewegingen van kind en begeleider. EBL is een methodiek die uitermate geschikt en toepasbaar is voor vanuit het ouderperspectief

Voor welke hulpvragen is EBL geschikt?
EBL is geschikt voor alle mensen waarbij taal weinig invloed heeft. Echter ook bij mensen waar taal wel invloed heeft en toch niet de gewenste effecten heeft is deze methodiek geschikt. Te denken valt aan verschillende DSM stoornissen: PDD-nos, MCDD, NLD, ADHD, Anorexia Nervosa, hechtingsproblematiek, Autisme, verstandelijke beperking, ODD, CD

Cliënten met dergelijke problemen lijken vaak de aangeboden structuur in het gezin of instelling niet vast te kunnen houden; zij internaliseren de geboden structuur niet en vertonen gedrag wat als 'lastig' wordt beoordeeld. EBL gaat er echter vanuit dat achter elk gedrag een kwaliteit en beweging zit, die waardevol en bruikbaar is; dit betekent niet dat elk gedrag in elke context acceptabel is. Gedrag is niet goed of fout, maar kan meer of minder passend zijn in een relatie of bepaalde context. Zo wordt het bijvoorbeeld vaak als lastig ervaren wanneer een kind schreeuwt in de klas. Wanneer een kind schreeuwt om iemand te waarschuwen voor een naderende auto op straat is het wel een heel waardevolle kwaliteit. Daarnaast plaatst EBL dit gedrag in de tijd en ontwikkeling van het kind.

De manier van contact maken met jonge kinderen is de basis bij EBL omdat het sociaal-emotionele niveau van de cliënt vaak hetzelfde is als dat van jonge kinderen; zij worden echter vaak aangesproken op het niveau dat gekoppeld is aan hun kalenderleeftijd, waardoor ze vaak overvraagd worden. 

Hoe werkt EBL?
EBL maakt gebruik van de principes van wederzijdse aanpassing en synchronisatie. Ieder mens bezit vanaf zijn geboorte het vermogen tot wederzijdse aanpassing. Het wil zeggen dat je altijd beïnvloed wordt door je omgeving en dat je andersom ook altijd je omgeving beïnvloedt.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het feit dat mensen de neiging hebben om in hetzelfde ritme te bewegen (synchronisatie) Synchronisatie is de basis van sociale cohesie en hechting.

Problemen ontstaan vaak door onevenwichtige wederzijdse aanpassing/beïnvloeding door bijvoorbeeld een verschillend tempo van moeder en kind of dat bijvoorbeeld een kind zich te snel of helemaal niet (en alles er tussenin) laat beïnvloeden.

Er wordt gewerkt vanuit de zone van de naaste ontwikkeling; de begeleider sluit aan bij de reeds aanwezige vaardigheden en ontlokt bij het kind nieuw gedrag door het vermogen tot wederzijdse aanpassing/beïnvloeding van het kind aan te spreken dan wel eerst te ontwikkelen. Het doel is om wederkerigheid te laten ontstaan, wat een eerste voorwaarde is om via interactie te kunnen ontwikkelen. Het laten ontstaan en optimaliseren van wederkerigheid is een belangrijke pijler in de eerste maanden van de begeleiding.

Er is altijd wederzijdse beïnvloeding, er is sprake van gelijkwaardigheid en er is sprake van ongelijkwaardigheid; ieder heeft zijn eigen specifieke inbreng. Ieder individu heeft een eigen stijl en kwaliteiten waardoor er van en met (en aan) elkaar iets nieuws geleerd kan worden.

Middels videoanalyse wordt gekeken naar de interactie, aan de hand van de bewegingskenmerken. Vanuit de analyse stelt de begeleider doelen op waar in de vervolgsessies aan gewerkt wordt.

EBL gaat uit van het gegeven dat de cliënt een onderdeel is van een (meerdere) dynamisch systeem waarin continue wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt. Door ritme, structuur en systematisch doelgerichte interventies zorgt de werker voor het ontstaan van wederkerigheid waarin veiligheid om te ontwikkelen ontstaat.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.