weekend- en vakantieopvang - BeActive

BeActive:

BeActive organiseert weekend- en vakantieopvang voor kinderen met een ondersteuningsvraag. De meeste kinderen hebben namelijk een vorm van autisme, ADHD, gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of een combinatie ervan. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 t/m 21 jaar.

De opvang is bedoeld zodat de kinderen kunnen werken aan hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een positief zelfbeeld. En/ of ter ontlasting van de gezinssituatie, het hebben van een kind/ kinderen met een stoornis binnen een gezin is niet altijd even makkelijk. Ouders/ verzorgers kunnen het heel zwaar hebben. Vaak komen relaties onder druk te staan en is het gevaar dat andere gezinsleden (broers en zussen) ondergesneeuwd raken.

De activiteiten zijn zo veel mogelijk afgestemd op de belevingswereld van kinderen, waarbij ernaar wordt gestreefd om kinderen te prikkelen en uit te dagen. Gedurende een activiteit wordt er volop gebruik gemaakt van de faciliteiten op de locatie.