Autisme bij vrouwen

Hoe uit autisme zich bij vrouwen? 

Autisme komt voor bij mannen en bij vrouwen. De diagnose autisme wordt gesteld bij deze kenmerken:

  • Sociale en communicatieve beperkingen (bijvoorbeeld sociale onhandigheid, taal letterlijk begrijpen, moeite met nonverbale communicatie). 
  • Vaste gedragspatronen (bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sterke interesses of fascinaties). 

Bij meisjes en vrouwen wordt autisme minder goed herkend omdat zij vaak compenseren en camoufleren. Zij gedragen zich zoals de omgeving verwacht. Bovendien zijn de sterke interesses vaak gericht op ‘gewone’ onderwerpen zoals dieren of lezen. Daardoor vallen ze minder op dan bij jongens en mannen. 

Overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geluid, licht of geuren komt ook regelmatig voor bij vrouwen met autisme. 

Vermoeidheid bij vrouwen met autisme 

Het compenseren en camoufleren kost veel energie. Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg moe. Een gevoel van vervreemding komt ook veel voor, omdat zij zich steeds anders voordoen dan ze zijn. 

Het compenseren en camoufleren kan onbewust gaan. Vaak beseffen vrouwen dit pas als de diagnose autisme is gesteld. 

Vrouwen met autisme krijgen vaak eerst een andere diagnose

Vasthouden aan routines wordt bij vrouwen nogal eens uitgelegd als dwanghandelingen. Zij krijgen dan de diagnose OCD (obsessieve-compulsieve stoornis). Verder komen angsten en depressies veel voor bij vrouwen met autisme. Ook daardoor kan de diagnose autisme lange tijd gemist worden. Vaak wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld. 

Wat biedt de Wegwijzer Autisme voor vrouwen met autisme?

Autisme heeft invloed op je dagelijks leven en van je naasten. Op de Wegwijzer Autisme vind je van alles om op jouw eigen manier te leven met autisme. Bijvoorbeeld inspiratie in boeken van vrouwen met autisme, aanbieders van (levensloop)begeleiding en mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

189 resultaten
Blog van een jonge vrouw met autisme. De blogs uit het eerste jaar na haar diagnose zijn te bestellen als e-book. 
Blog van Mars, vrouw met autisme. Zij koos de naam 'Mars' (naar de Romeinse oorlogsgod) als pseudoniem voor de kracht in haarzelf en voor de strijd die zij elke dag van haar leven voert. 
Blog van Mikkiko, een vrouw die een leven lang met autisme heeft geleefd terwijl ze dat het grootste deel van haar leven niet wist, en er nu over wil vertellen. Haar site bevat ook presentaties en publicaties. 
Het persoonlijke verhaal van een jonge, werkende vrouw met autisme maakt duidelijk hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme kunnen zijn.
Blog van Rosan van der Zee, een psychisch kwetsbare vrouw met autisme, die zichzelf sterker noemt dan ooit.
Autobiografie van een vrouw bij wiens dochtertje de diagnose autisme werd gesteld. Dit leidde tot verder onderzoek van haarzelf en haar partner. Bij hen beiden werd uiteindelijk ook de diagnose Asperger / autisme gesteld.
Community voor iedereen met én zonder autisme. Website bevat veel informatie, ervaringsverhalen, tips en specifiek aandacht voor autisme bij vrouwen (o.a. het diagnosetraject).
In deze documentaire (40 min.) volgt Alwin, filmmaker uit Rotterdam, zijn vriendin die de diagnose autisme spectrum stoornis heeft en andere jonge vrouwen met de diagnose.
Blog van Elise Cordaro, vrouw met autisme en ADHD. Zij deelt haar ervaringen om met een hoofd vol chaos grip te krijgen op het dagelijks leven en zich thuis te voelen in een wereld die niet aanvoelt als de hare. 
Blog van neurodiverse/ autistische vrouw. Vanuit haar waardering voor eigenheid en persoonlijke waarden deelt zij haar ervaringen. Ook spreekt zij zich uit over politieke en maatschappelijke kwesties.