Autisme bij vrouwen

Hoe uit autisme zich bij vrouwen? 

Autisme komt voor bij mannen en bij vrouwen. De diagnose autisme wordt gesteld bij deze kenmerken:

  • Sociale en communicatieve beperkingen (bijvoorbeeld sociale onhandigheid, taal letterlijk begrijpen, moeite met nonverbale communicatie). 
  • Vaste gedragspatronen (bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sterke interesses of fascinaties). 

Bij meisjes en vrouwen wordt autisme minder goed herkend omdat zij vaak compenseren en camoufleren. Zij gedragen zich zoals de omgeving verwacht. Bovendien zijn de sterke interesses vaak gericht op ‘gewone’ onderwerpen zoals dieren of lezen. Daardoor vallen ze minder op dan bij jongens en mannen. 

Overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geluid, licht of geuren komt ook regelmatig voor bij vrouwen met autisme. 

Vermoeidheid bij vrouwen met autisme 

Het compenseren en camoufleren kost veel energie. Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg moe. Een gevoel van vervreemding komt ook veel voor, omdat zij zich steeds anders voordoen dan ze zijn. 

Het compenseren en camoufleren kan onbewust gaan. Vaak beseffen vrouwen dit pas als de diagnose autisme is gesteld. 

Vrouwen met autisme krijgen vaak eerst een andere diagnose

Vasthouden aan routines wordt bij vrouwen nogal eens uitgelegd als dwanghandelingen. Zij krijgen dan de diagnose OCD (obsessieve-compulsieve stoornis). Verder komen angsten en depressies veel voor bij vrouwen met autisme. Ook daardoor kan de diagnose autisme lange tijd gemist worden. Vaak wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld. 

Wat biedt de Wegwijzer Autisme voor vrouwen met autisme?

Autisme heeft invloed op je dagelijks leven en van je naasten. Op de Wegwijzer Autisme vind je van alles om op jouw eigen manier te leven met autisme. Bijvoorbeeld inspiratie in boeken van vrouwen met autisme, aanbieders van (levensloop)begeleiding en mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

69 resultaten
Autobiografische relaas van Birsen, een Turkse vrouw met autisme, waarin ze vertelt over de stappen die ze zet om zich te ontwikkelen op het gebied van sociale interactie, communicatie en veranderingen.
A-typist.nl is een blog door, voor en over volwassenen met autisme. Je vindt hier informatie, ervaringen, herkenning en tips voor het omgaan en leven met autisme.
Autobiografisch relaas van een jonge vrouw van Turkse afkomst die lijdt aan autisme en zich, na haar diagnose, inzet voor meer bekendheid van deze aandoening binnen de Turkse gemeenschap.
De auteur is ervaringsdeskundige (zij heeft Asperger)  en geeft een ander (holistisch) beeld van autisme waarin de aanduiding 'stoornis' dubieus wordt en 'genezing' behalve onmogelijk ook onwenselijk..
De auteur werd op achtjarige leeftijd met autisme gediagnosticeerd. Ze geeft een inkijkje in haar gedachten en leven in de hoop dat mensen haar beter gaan begrijpen. Want ze heeft zich altijd onbegrepen en ongehoord gevoeld.
In 'Ik ben niet vreemd, ik heb Autisme' geeft Ellen van Gelder een inspirerend inkijkje in het leven van haarzelf en anderen met een autismespectrumstoornis (ASS).
Zondagsleven is het verhaal van Jasmijn Vink, een vrouw met Asperger en het vervolg op Zondagskind. Over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Ervaringsverhaal van Dominique, een vrouw met autisme. Ze geeft een doortastende inkijk in haar leven en laat zien dat groei bij mensen met autisme absoluut mogelijk is. 
De auter kreeg pas op haar veertigste de diagnose autisme. Ze beschrijft  de problemen waar ze tegen aanloopt, maar ook wat wél mogelijk is: vriendschappen, een relatie en gezin.
Toen de auteur Rianne de diagnose Asperger kreeg, begon een intensieve maar boeiende ontdekkingstocht. In dit boek deelt ze hoe autisme van invloed is op haar leven als jonge, actieve en ambitieuze vrouw.