273 resultaten
In dit boek vertellen vrouwen bij wie op latere leeftijd autisme is geconstateerd, over hun ervaringen vóór-  en hun verwerking vàn de diagnose. 
Eenmaal in de zes weken ontmoeten volwassen vrouwen (> 20 jaar) met autisme en een normale tot hoge intelligentie elkaar om ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s waar ze mee in aanraking komen.  
Zorgboerderij met studio's voor zelfstandig, beschermd wonen voor vrouwen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of ADD. 24 uurs-ondersteuning in de nabijheid. 
Els Borgesius onderzocht, in opdracht van het Ministerie van VWS, autisme vanuit het perspectief van vrouwen (uit Amsterdam met een normale tot hoge intelligentie).
Meisjes en vrouwen met Asperger worden vaak over het hoofd gezien binnen het autismespectrum. Dit boek geeft vrouwen binnen het spectrum een stem en een gezicht via verhalen van deskundigen én vrouwen met Asperger zelf.
Aflevering uit de podcastserie "Geen kleine man" over ADHD en ASS en waarom deze stoornissen bij vrouwen vaak over het hoofd worden gezien. In gesprek met klinisch psycholoog Els Blijd-Hoogewys en psychiater Sandra Kooij.
Een vlog (‘video-weblog’) van Sanne, een jonge autistische vrouw. Zij beheert ook een website met de naam 'Een beetje bijzonder'
Handboek voor Asperger-vrouwen biedt concrete tips op allerlei vlakken en is een steun in de rug voor alle vrouwen met Asperger-syndroom. Geschreven door een ervaringsdeskundige.
PerspectiviA biedt coaching en training voor meiden/vrouwen (met autisme) en ouders van een kind met autisme.
Blog van een vrouw van midden veertig die schrijft over haar autisme en hoe ze het leven ervaart.