258 resultaten
Meisjes en vrouwen met Asperger worden vaak over het hoofd gezien binnen het autismespectrum. Dit boek geeft vrouwen binnen het spectrum een stem en een gezicht via verhalen van deskundigen én vrouwen met Asperger zelf.
Aflevering uit de podcastserie "Geen kleine man" over ADHD en ASS en waarom deze stoornissen bij vrouwen vaak over het hoofd worden gezien. In gesprek met klinisch psycholoog Els Blijd-Hoogewys en psychiater Sandra Kooij.
Een vlog (‘video-weblog’) van Sanne, een jonge autistische vrouw. Zij beheert ook een website met de naam 'Een beetje bijzonder'
Handboek voor Asperger-vrouwen biedt concrete tips op allerlei vlakken en is een steun in de rug voor alle vrouwen met Asperger-syndroom. Geschreven door een ervaringsdeskundige.
Blog van jonge, hooggevoelige vrouw met autisme voor iedereen die meer wil leren over autisme en hoe je leven daardoor beïnvloed kan worden.
PerspectiviA biedt coaching en training voor meiden/vrouwen (met autisme) en ouders van een kind met autisme.
Blog van een vrouw van midden veertig die schrijft over haar autisme en hoe ze het leven ervaart. 
Autismij is een platform voor en door hoogopgeleide vrouwen met autisme, opgericht door Sanne Buter die zelf in 2019 de diagonse autisme kreeg. Zij plaatst hier o.a. haar blog.
Vervolg op 'Moederen met autisme'. In drieëndertig columns laat deze vrouw met een missie zien dat je ondanks beperkingen een goed leven kunt leiden.
Blog van Mars, vrouw met autisme. Zij koos de naam 'Mars' (naar de Romeinse oorlogsgod) als pseudoniem voor de kracht in haarzelf en voor de strijd die zij elke dag van haar leven voert.