1136 resultaten
Belevingsruimte voor kinderen en volwassenen met autisme die hun zintuigen willen ervaren met het door deelnemers zelf te bedienen SHX interactief snoezelsysteem. 
De Barrage biedt dagbesteding, begeleiding en vakantie-opvang op een boerderij voor (jong)volwassenen met een beperking, waaronder ASS, én voor kinderen/jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.
Oase7 is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met autisme (20 -35 jr.) Woningen worden rechtstreeks gehuurd, begeleiding en zorg door Humanitas DMH.
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Steungroepen onder begeleiding van een expert voor kinderen en jongeren (12 - 25 jaar) met o.a. ASS. Een plek om weerbaarder te worden met elkaar.
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Inner-go Begeleiding is een zorgorganisatie gericht op de begeleiding van specifieke doelgroepen, met name mensen met autisme en AD(H)D. Biedt o.a. weekend- en vakantieopvang voor kinderen met een diagnose.
RAC wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van een woningcorporatie. Voor cliënten die een indicatie voor ondersteunend wonen 1 of 2 van de gemeente Tilburg ontvangen, incl. huisvestingscomponent.
Wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van de wooncorporatie, de zorg wordt geleverd door Autismebegeleiding, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum.
Wooninitiatief voor (jong)volwassenen met autisme. De bewoners huren van de wooncorporatie, de zorg wordt geleverd door Autismebegeleiding, onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum.