657 resultaten
Binnen de specialistische GGZ biedt Prodeba diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong)volwassenen tot en met 23 jaar (met uitloop tot 30 jaar voor cliënten in zorg).
Binnen de specialistische GGZ biedt Prodeba diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong)volwassenen tot en met 23 jaar (met uitloop tot 30 jaar voor cliënten in zorg).
De Nieuwe Klank biedt (neurologische) muziektherapie aan o.a. kinderen en jongvolwassenen met autisme. Om beter contact te maken met hun omgeving en spanningen en emoties beter te reguleren.
Het zorgaanbod van GGZ instelling Vincent van Gogh biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan (jong)volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme en/of ADHD, hun familie of belangrijke naasten. 
GGZ instelling Vincent van Gogh biedt hulp aan (jong)volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme. Onderdeel van het hulpaanbod is een zelfstandigheidstraining (woontraining) in het kader van de behandeling bij autisme.
Specialistische GGZ zorg voor mensen vanaf 60 jaar met psychische aandoeningen die gespecialiseerde behandeling nodig hebben. O.a. behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme).
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Behandeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.