242 resultaten
ADhDnoord biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jongeren (18-23) en volwassen cliënten met ADhD,  Asperger en PDD-nos, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.
ADhDnoord biedt meerdaagse trainingen voor volwassenen met ADhD,  Asperger en PDD-nos: leren omgaan met de symptomen van de stoornissen, lotgenotencontact en ontspanning.
Educatieve dagbesteding & leer-/werktrajecten op ICT gebied voor (jong)volwassenen met autisme bij een in autisme en ICT gespecialiseerd team.                
Behandelvoorziening gericht op herstel (=ontwikkeling/groei) van cliënten met ASS en bijkomende psychiatrische problematiek en daarmee samenhangende complexe hulpvragen.
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. verschillende vormen van opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren (gemiddeld tot hoog begaafd) en/of hun ouders/ verzorgers, waarbij er sprake is van een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. groepsbegeleiding op zaterdag met een gestructureerd dagprogramma volgens de “geef me de vijf” methodiek voor kinderen met (soms) complexe ASS-problematiek.
Organisatie biedt o.a. beschermd/begeleid wonen aan mensen met langdurige psychische problemen waaronder autisme, zoals PDD-NOS in combinatie met gedragsstoornissen als AD(H)D en stoornissen zoals NAH.
Organisatie biedt o.a. diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) en een gemiddeld tot hoge intelligentie.